logo

Przy zakupie 3 karm dla kotów
z linii BREED HEALTH NUTRITION
objętych Programem* otrzymają Państwo 1 opakowanie karmy GRATIS**.

1

Kupić 3 jednakowe opakowania
karmy
z produktów wyszczególnionych
na odwrocie w jednym Zakładzie
Leczniczym dla Zwierząt.

2

Podbić kupon pieczątką
Zakładu Leczniczego dla Zwierząt
(przy każdym zakupie).
Pobierz kupon

3

Wyciąć 3 kody kreskowe
z zakupionych opakowań
o tej samej gramaturze.

4

Uzupełnić kupon, dołączyć 3 kody
kreskowe z zakupionych produktów tego samego
rodzaju i gramatury orazwysłać na adres
podany na odwrocie.

5

Odebrać karmę
w Zakładzie
Leczniczym dla Zwierząt.


* Grupy produktów BREED HEALTH NUTRITION objęte programem:

Koty rasowe

Kitten Persian - 2 kg, Kitten British Shorthair - 2 kg, Kitten Maine Coon - 2 kg , Persian - 2 kg, British Shorthair - 2 kg, Maine Coon - 2 kg, Siamese - 2 kg Norwegian Forest Cat - 2 kg, Ragdoll - 2 kg

Psy ras małych

Yorkshire Terrier Junior - 1,5 kg, Yorkshire Terrier Adult - 1,5 kg, Dachshund Adult - 1,5 kg, Dachshund Junior - 1,5 kg, Chihuahua Adult - 1,5 kg Chihuahua Junior - 1,5 kg, Jack Russel Terrier Adult - 1,5 kg, Jack Russel Terrier Junior - 1,5 kg, Shih Tzu Adult - 1,5 kg, Shih Tzu Junior - 1,5 kg French Bulldog Adult - 1,5 kg, West Highland White Terrier Adult - 1,5 kg, Poodle Adult - 1,5 kg , Pug Adult - 1,5 kg, Cavalier King Charles Spaniel 1,5 kg Maltese Adult - 1,5 kg

Psy ras dużych

Labrador Retriever Adult - 12 kg , Labrador Retriever Junior - 12 kg , Labrador Sterilised - 12 kg , Golden Retriever Adult - 12 kg Golden Retriever Junior - 12 kg, German Shepheard Adult - 12 kg, German Shepheard Junior - 12 kg

POBIERZ REGULAMIN

** W Programie można brać udział wielokrotnie.